You may want to put some text here

Bash profile aanmaken op Mac

Wanneer je applicaties/tools wilt gaan gebruiken via je terminalvenster dan is het nodig dat je paden kan instellen waar je terminal gaat zoeken naar die tools. Anders moet je telkens het volledige pad ingeven naar de tool die je wilt gebruiken.

Deze paden waarin je terminal moet gaan zoeken naar tools kan je instellen in een bestand met de naam .bash_profile, dat zich bevind in de root map van jouw profiel. Standaard wordt dit bestand niet aangemaakt dus je moet dit manueel doen.

Om dit bestand aan te maken open je het terminal venster en voer je de volgende opdrachten uit:

cd ~/
touch .bash_profile

Deze opdrachten zorgen ervoor dat de terminal naar jouw profiel map gaat en vervolgens wordt het .base_profile bastand aangemaakt met het touch commando.

Je kan nu het bestand open en bewerken met vim, of je kan het openen met TextEdit door het commando open -e .bash_profile in te geven.

Na het veranderen van het bestand voer je dit commando uit:

source ~/.bash_profile

Dit zorgt ervoor dat de shell het bestand gaat inlezen en dus de veranderingen gaat doorvoeren.

The Author of this post is Wim Mostmans

Wim Mostmans heeft een eigen webontwikkeling bedrijf Sitebase waar hij voltijds voor werkt. Hij beheert ook nog enkele websites waaronder deze en een Computerforum. Blijf op de hoogte van waar Wim mee bezig is door hem te volgen op Twitter.

Leave a Comment