You may want to put some text here

Internet censuur door de grote Belgische firewall

Het is goed mogelijk dat je er nog niets over gehoord hebt over deze grote Belgische Firewall. Er is namelijk ook nooit echt over gestemd en hij is gewoon achter de rug van alle mensen opgezet. Deze Belgische Firewall gaat ervoor zorgen dat er website geblokkeerd gaan kunnen worden. De vraag is natuurlijk, waar gaat het naartoe als we eenmaal de eerste website beginnen te blokkeren in België? Waar stopt het?

Je herinnert je zelf nog wel alle heisa rond de website: stopkinderporno. Het lijkt er sterk op dat ze dit als mooie kans hebben gezien om hun firewall in werking te laten treden aangezien stopkinderporno de eerste website is die geblokkeerd is.

Als je bijvoorbeeld eens probeert te surfen naar stopkinderporno.com dan zal je het volgende te zien krijgen.

stop-firewall-censuur

De morgen schreef:

Buitenlandse websites die illegale beelden aanbieden, kunnen binnenkort snel en efficiënt worden geblokkeerd. Althans als het aan minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ligt, die daarmee vooral kinderporno van het net wil bannen.

In Noorwegen werd een relatief goedkoop systeem met blokkeringssoftware ontwikkeld, waarbij de internetdienstenleveranciers verplicht worden om hun DNS-servers (domain name service) aan te passen telkens men vaststelt dat er vanaf een welbepaalde domeinnaam illegale inhoud wordt aangeboden. Surfers komen in plaats van op het adres van de illegale leverancier terecht op een server van de overheid, met een website die aangeeft waarom de betreffende domeinnaam ontoegankelijk is gemaakt. (…)

Internetproviders als Telenet, Scarlet en Ispa zijn in ons land vragende partij om een gelijkaardig systeem in te voeren. “De politieke wil bestaat om op korte termijn een dergelijk systeem in werking te laten treden”, zegt een medewerker van het kabinet van minister Van Quickenborne, die ook verantwoordelijk is voor telecommunicatie. “Alle betrokken partijen zitten op dezelfde lijn. De minister wil graag pragmatisch te werk gaan en wil op korte termijn een protocolakkoord afsluiten zodat de internetproviders op vrijwillige basis bepaalde sites kunnen laten blokkeren, in afwachting van een later uit te werken wetgevend kader. (…)

Volgens het plan zal de FCCU een geheime zwarte lijst opstellen van buitenlandse websites met illegale inhoud, die vervolgens zal worden overgemaakt aan de internetproviders. Uit de werkdocumenten van de werkgroep-Beirens die de redactie kon inkijken, blijkt dat niet alleen kinderporno wordt geviseerd, maar eventueel ook zoöfilie, necrofilie, internetoplichtingen zoals onder meer het gebruik van phishingwebsites, en haat- en racismewebsites.

Onduidelijk is nog of de federale politie volledig autonoom de zwarte lijst zal opstellen dan wel of bij deze beslissing ook het federaal parket zal worden betrokken. Een rapport, geschreven in opdracht van het Nederlandse ministerie van Justitie, kwam onlangs tot de conclusie dat de Nederlandse politie zelf niet de bevoegdheid heeft om te bepalen welke websites geblokkeerd dienen te worden.

De Liga voor de Mensenrechten schreef:

De Liga voor Mensenrechten vreest gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting en klaagt een gebrek aan juridische waarborgen en externe controlemechanismen aan. (…) Juridische waarborgen en externe controlemechanismen zijn zo goed als afwezig.

De Chinese firewall roept bij ons veel negatieve connotaties op. Desondanks zijn de onderhandelingen om te komen tot een Belgisch Protocolakkoord inzake het blokkeren van bepaalde websites in afwachting van een wettelijke basis niet zo verschillend. Ook hier zal allerlei informatie ontoegankelijk worden voor de burger, zonder democratische inspraak. Uiteraard worden deze praktijken gelegitimeerd vanuit de terechte strijd tegen kinderpornografie, maar men geeft onmiddellijk aan dat dit ook in andere gevallen mogelijk moet kunnen zijn. Wat wordt het volgende? Ongetwijfeld is dit een zeer slechte evolutie.

Het Internet is geëvolueerd tot een instrument bij uitstek om de samenleving, alsook informatie en kennis, te democratiseren. Een staatscensor die vanuit een ivoren toren eenzijdig beslist wat de goegemeente kan zien en wat niet, hoort thuis in, al dan niet destijds gecensureerde, geschiedenisboeken.

De Liga is van oordeel dat de beslissing om over te gaan tot het blokkeren van websites een exclusieve bevoegdheid moet blijven van de rechterlijke macht. Het kan niet dat de politie carte blanche krijgt om naar eigen goeddunken bepaalde websites te blokkeren…

Het valt mij een beetje op dat ze telkens als er op de Firewall commentaar komt dat ze het dan afschuiven op het blokkeren van kinderporno. Natuurlijk is iedereen ervoor dat er iets gedaan moet worden tegen die kinderporno websites, maar ik denk niet dat het de goede manier is om mensen te gaan blokkeren om naar deze websites te gaan. Je moet de websites zelf aanpakken. Zo’n centrale internet Firewall is trouwens ook niet de enige oplossing voor dit soort websites.

Als je iets wilt stoppen begin je toch bij de bron, dat weet zelfs een kind van 10 jaar.

Als ik een winkel zou hebben waar ik allerlei illegale spullen verkoop dan gaat de politie toch ook geen muurtje rond mijn winkel bouwen zodat er geen klanten meer in mijn winkel kunnen. Nee, dan wordt mijn winkel gewoon gesloten. Waarom moet dat met websites dan anders zijn. Zorg er gewoon voor dat die websites opgedoekt worden.

Bovendien is er altijd zoveel commentaar geweest vanuit ons land op de Firewall’s en censuur in China. Waarom beginnen we er nu dan zelf mee?

Hoe werkt de Firewall

De Firewalls werken op DNS niveau. Dit wil zeggen dat er een website wordt opgevraagd aan de DNS server van je internetprovider en deze zal op zijn beurt het domeinnaam omzetten naar het ip adres van de webserver waar de website te vinden is. Dit ip adres wordt terug gegeven aan jouw computer en dan gaat je computer de website ophalen aan de hand van het ip adres.

Nu is het zo dat bij de DNS servers van de providers een soort van zwarte lijst wordt bijgehouden welke websites er niet bezocht mogen worden. Komt er toch een aanvraag binnen voor een van deze zwarte lijst websites dan zal er een ip terug gegeven worden van een server van de overheid in plaats van het ip van de juiste webserver. Op die overheids webserver krijg je dan zo’n mooi stopbord als in de screenshot bovenaan te zien.

Als je even logisch nadenkt is dit soort van blokkeren dus belachelijk simpel te omzeilen. Als je het ip van de webserver weet kan je dit in je brower plakken en je kan gewoon terug de website zien.

Wie kan hier nu tegen zijn?

Hier enkele verborgen verleiders die dit systeem aanvaardbaar moeten maken bij de publieke opninie. (Bron: Luc Van Braekel –  lvb.net)

  • Het systeem zal vooral ingezet worden tegen kinderporno en phishing. Twee uiterst schadelijke fenomenen die te maken hebben met zware criminaliteit. Wie kan er nu tegen zijn om dàt te blokkeren?
  • Internetproviders die dat wensen kunnen er vrijwillig gebruik van maken, in afwachting van een later uit te werken wettelijk kader. De providers worden dus (voorlopig) niet gedwongen. Wie kan er nu tegen een vrijwillig systeem zijn?
  • Het gaat enkel om buitenlandse websites. Ha ja, want grondwetspecialist Francis Delperée vindt bijvoorbeeld dat het grondwettelijk verbod op censuur enkel geldt voor binnenlandse publicaties. Met het censureren van buitenlandse publicaties is volgens hem alvast grondwettelijk niets mis.
  • Het systeem zal enkel inwerken op DNS-niveau, met andere woorden: in de vertaling van domeinnamen naar IP-adressen. Technisch gezien wordt het webverkeer niet tegengehouden, maar wordt het u wel onmogelijk gemaakt om een bepaalde website te “vinden”.

Hoe omzeil ik de Belgische DNS-Censuur

Voor degene die zichzelf immuun willen maken voor de centrale zwarte lijst, kan gebruik gaan maken van de DNS-servers van OpenDNS. Normaal gebruik je standaard altijd de DNS-server van je internetprovider die gebruik maakt van deze zwarte lijst.

Wat je gaat doen is op je computer instellen dat je de OpenDNS servers wilt gebruiken. Deze servers maken geen gebruik van die zwarte lijsten. Op die manier kan je dus ongecensureerd surfen.

open-dns-instellen

Bij mijn weten is dit zelfs volledig legaal want ik denk niet dat er in de wetgeving staat dat het gebruik van OpenDNS verboden is. Wat is de Belgische wetgeving toch fantastisch.

Nu is het alleen maar hopen dat ze het verkeer naar de OpenDNS niet gaan blokkeren.

Nog eens bedankt aan Luc Van Braekel voor zijn informatie omtrent dit onderwerp.

The Author of this post is Wim Mostmans

Wim Mostmans heeft een eigen webontwikkeling bedrijf Sitebase waar hij voltijds voor werkt. Hij beheert ook nog enkele websites waaronder deze en een Computerforum. Blijf op de hoogte van waar Wim mee bezig is door hem te volgen op Twitter.

1 Responses »

Trackbacks

  1. Internet censuur door de grote Belgische firewall |

Leave a Comment