You may want to put some text here

Tail commando onder Windows

Een commando dat ik vaak gebruik op Linux systemen is tail. Met dit commando kan je x aantal laatste lijnen van een bestand bekijken. En in combinatie met de f parameter krijg je een live view zeg maar, van het bestand. Als er dan iets wordt toegevoegd aan het bestand wordt dit ook meteen getoond in het console venster. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je het tail commando gebruikt.

tail -f bestand_dat_je_wilt_bekijken.txt

Nu zou je op het eerst zicht misschien denken, wat heb je daar nu aan. Wel dit is geweldig om je log bestanden live te monitoren. Daar gebruik ik het namelijk ook altijd voor.

Tail command op windows computer

Om het tail command te kunnen gebruiken onder windows moet je wel eerst Windows Server 2003 Resource kit installeren. Deze kan je gratis downloaden:

Download Windows Server 2003 Resource kit

Na het installeren zal je hetzelfde commando als hierboven kunnen gebruiken op je Windows machine.

Bovendien krijg je door het installeren van deze Resource kit nog heel wat extra handige commando’s bij. Hieronder kan je een lijst bekijken van de verschillende commando’s die in de Resource kit zitten:

 • Acctinfo.dll (documented in Readme.htm)
 • Adlb.exe: Active Directory Load Balancing Tool
 • Admx.msi: ADM File Parser
 • Atmarp.exe: Windows ATM ARP Server Information Tool
 • Atmlane.exe: Windows ATM LAN Emulation Client Information
 • Autoexnt.exe: AutoExNT Service
 • Cdburn.exe: ISO CD-ROM Burner Tool
 • Checkrepl.vbs: Check Replication
 • Chklnks.exe: Link Check Wizard
 • Chknic.exe: Network Interface Card Compliance Tool for Network Load Balancing
 • Cleanspl.exe: Spooler Cleaner
 • Clearmem.exe: Clear Memory
 • Clusdiag.msi: Cluster Diagnostics and Verification Tool
 • Clusfileport.dll: Cluster Print File Port
 • Clusterrecovery.exe: Server Cluster Recovery Utility
 • Cmdhere.inf: Command Here
 • Cmgetcer.dll: Connection Manager Certificate Deployment Tool
 • Compress.exe: Compress Files
 • Confdisk.exe: Disk Configuration Tool
 • Consume.exe: Memory Consumers Tool
 • Creatfil.exe: Create File
 • Csccmd.exe: Client-Side Caching Command-Line Options
 • Custreasonedit.exe: Custom Reason Editor (documented in Readme.htm)
 • Delprof.exe: User Profile Deletion Utility
 • Dh.exe: Display Heap
 • Diskraid.exe: RAID Configuration Tool
 • Diskuse.exe: User Disk Usage Tool
 • Dnsdiag.exe: SMTP DNS Diagnostic Tool (documented in Readme.htm)
 • Dumpfsmos.cmd: Dump FSMO Roles
 • Dvdburn.exe: ISO DVD Burner Tool
 • Empty.exe: Free Working Set Tool
 • Eventcombmt.exe: Check Replication
 • Fcopy.exe: File Copy Utility for Message Queuing
 • Frsflags.vbs
 • Getcm.exe: Connection Manager Profile Update
 • Gpmonitor.exe: Group Policy Monitor
 • Gpotool.exe: Group Policy Objects
 • Hlscan.exe: Hard Link Display Tool
 • Ifilttst.exe: IFilter Test Suite
 • Ifmember.exe: User Membership Tool
 • Inetesc.adm: Internet Explorer Enhanced Security Configuration
 • Iniman.exe: Initialization Files Manipulation Tool
 • Instcm.exe: Install Connection Manager Profile
 • Instsrv.exe: Service Installer
 • Intfiltr.exe: Interrupt Affinity Tool
 • Kerbtray.exe: Kerberos Tray
 • Kernrate.exe: Kernel Profiling Tool
 • Klist.exe: Kerberos List
 • Krt.exe: Certification Authority Key Recovery
 • Lbridge.cmd: L-Bridge
 • Linkd.exe
 • Linkspeed.exe: Link Speed
 • List.exe: List Text File Tool
 • Lockoutstatus.exe: Account Lockout Status (documented in Readme.htm)
 • Logtime.exe
 • Lsreport.exe: Terminal Services Licensing Reporter
 • Lsview.exe: Terminal Services License Server Viewer
 • Mcast.exe: Multicast Packet Tool
 • Memmonitor.exe: Memory Monitor
 • Memtriage.exe: Resource Leak Triage Tool
 • Mibcc.exe: SNMP MIB Compiler
 • Moveuser.exe: Move Users
 • Mscep.dll: Certificate Services Add-on for Simple Certificate Enrollment Protocol
 • Nlsinfo.exe: Locale Information Tool
 • Now.exe: STDOUT Current Date and Time
 • Ntimer.exe: Windows Program Timer
 • Ntrights.exe
 • Oh.exe: Open Handles
 • Oleview.exe: OLE/COM Object Viewer
 • Pathman.exe: Path Manager
 • Permcopy.exe: Share Permissions Copy
 • Perms.exe: User File Permissions Tool
 • Pfmon.exe: Page Fault Monitor
 • Pkiview.msc: PKI Health Tool
 • Pmon.exe: Process Resource Monitor
 • Printdriverinfo.exe: Drivers Source
 • Prnadmin.dll: Printer Administration Objects
 • Qgrep.exe
 • Qtcp.exe: QoS Time Stamp
 • Queryad.vbs: Query Active Directory
 • Rassrvmon.exe: RAS Server Monitor
 • Rcontrolad.exe: Active Directory Remote Control Add-On
 • Regini.exe: Registry Change by Script
 • Regview.exe (documented in Readme.htm)
 • Remapkey.exe: Remap Windows Keyboard Layout
 • Robocopy.exe: Robust File Copy Utility
 • Rpccfg.exe: RPC Configuration Tool
 • Rpcdump.exe
 • Rpcping.exe
 • RPing: RPC Connectivity Verification Tool
 • Rqc.exe: Remote Access Quarantine Client
 • Rqs.exe: Remote Access Quarantine Agent
 • Setprinter.exe: Spooler Configuration Tool
 • Showacls.exe
 • Showperf.exe: Performance Data Block Dump Utility
 • Showpriv.exe: Show Privilege
 • Sleep.exe: Batch File Wait
 • Sonar.exe: FRS Status Viewer
 • Splinfo.exe: Print Spooler Information
 • Srvany.exe: Applications as Services Utility
 • Srvcheck.exe: Server Share Check
 • Srvinfo.exe: Remote Server Information
 • Srvmgr.exe: Server Manager
 • Ssdformat.exe: System State Data Formatter
 • Subinacl.exe
 • Tail.exe
 • Tcmon.exe: Traffic Control Monitor
 • Timeit.exe (documented in Readme.htm)
 • Timezone.exe: Daylight Saving Time Update Utility
 • Tsctst.exe: Terminal Server Client License Dump Tool
 • Tsscalling.exe: Terminal Services Scalability Planning Tools
 • Uddicatschemeeditor.exe: UDDI Services Categorization Scheme Editor
 • Uddiconfig.exe: UDDI Services Command-line Configuration Utility
 • Uddidataexport.exe: UDDI Data Export Wizard
 • Usrmgr.exe: User Manager for Domains
 • Vadump.exe: Virtual Address Dump
 • Vfi.exe: Visual File Information
 • Volperf.exe: Shadow Copy Performance Counters
 • Volrest.exe: Shadow Copies for Shared Folders Restore Tool
 • Vrfydsk.exe: Verify Disk
 • Winexit.scr: Windows Exit Screen Saver
 • Winhttpcertcfg.exe: WinHTTP Certificate Configuration Tool
 • Winhttptracecfg.exe: WinHTTP Tracing Facility Configuration Tool
 • Winpolicies.exe: Policy Spy
 • Wins.dll: WINS Replication Network Monitor Parser
 • Wlbs_hb.dll & Wlbs_rc.dll: Windows Load Balancing Server Network Monitor Parsers

The Author of this post is Wim Mostmans

Wim Mostmans heeft een eigen webontwikkeling bedrijf Sitebase waar hij voltijds voor werkt. Hij beheert ook nog enkele websites waaronder deze en een Computerforum. Blijf op de hoogte van waar Wim mee bezig is door hem te volgen op Twitter.

Leave a Comment