You may want to put some text here

YYYYMMDD datum variable in batch

Als je bezig bent met scriptjes te maken om bepaalde bestanden te backuppen enzo, dan zou het handig zijn dat je een variable had die de datum van vandaag representeerde. Als we deze variable dan gaan gebruiken om deel uit te maken van de mapnaam waar we de backup gaan in wegschrijven dan krijg dagelijks een apparte backup. Het nadeel hiervan is dat het na een tijdje wel vrij veel ruimte van je hardeschijf gaat innemen. Het voordeel is echter wel dat we de bestanden van een paar dagen terug kunnen gaan bekijken.

Hieronder zie je de code die je hiervoor kunt gebruiken om zo’n datum variable te maken:

@echo off

echo. | date | FIND "(mm" > NUL
If errorlevel 1,(call :Parsedate DD MM) Else,(call :Parsedate MM DD)
	goto :EOF

	:Parsedate
	For /F "tokens=1-4 delims=/.- " %%A in ('date /T') do if %%D!==! (
			set %1=%%A&set %2=%%B&set YYYY=%%C
		) else (
			set DOW=%%A&set %1=%%B&set %2=%%C&set YYYY=%%D
		)

Set DateStamp=%YYYY%%MM%%DD%
echo %DateStamp%

pause

Als je nu de datum wilt gebruiken kan je de %DateStamp% variable gebruiken.

The Author of this post is Wim Mostmans

Wim Mostmans heeft een eigen webontwikkeling bedrijf Sitebase waar hij voltijds voor werkt. Hij beheert ook nog enkele websites waaronder deze en een Computerforum. Blijf op de hoogte van waar Wim mee bezig is door hem te volgen op Twitter.

Leave a Comment